Vandaag je hypotheekrenteaftrek berekenen om je maandelijkse lasten te naar beneden te krijgen

hypotheekkrediet
Een hypotheeklening is hoogstens 104% van de marktwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), desnoods vermeerderd met de overdrachtsbelasting van 6%. Hierdoor kan er dus maximaal 110% worden geleend bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan arriveren we uit op 104%.

Bij een vertimmering moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na restauratie worden vastgesteld en dan geldt ook de 104% welke eventueel weer te verhogen is met de overdrachtsbelasting.

De hypotheek is altijd afhankelijk van het inkomen. De opties die hypotheekverstrekkers tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden begrensd.

De hoogte van interest blijft van betekenis om de maximale lening te berekenen. Hoe hoger de rente is hoe geringer er geleend kan worden. Bij een rentevastperiode van minder dan 10 jaar wordt er gerekend met de vastgestelde toetsrente, welke voor het tweede kwartaal 2011 op 5,8% staat. Kiest u ervoor om de hypotheeklening 10 jaar of (meer info) langer vast te zetten dan wordt er met de echte rente getoetst welke u gaat afdragen. De gekozen rentevastperiode heeft dus invloed op de maximaal mogelijke hypotheek. Tevens wordt er in de calculatie van wat je maximaal mag lenen uitgegaan dat je alles afbetaald, ook als je kiest voor een deel aflossingsvrij.

De maximale aflossingsvrije hypotheek mag maximaal de helft van de waarde van de woning zijn. De rest dient geleidelijk of na 30 jaar plotseling worden afgelost. Wordt er gekozen voor een aflossing opeens na 30 jaar, met b.v. een bankspaarhypotheek of kapitaalverzekering, dan dient dit te worden verpand aan de bank. Let er hierbij wel op hoelang u nog renteaftrek heeft of wanneer u met pensioen gaat, het kan verstandig zijn om de termijn van 30 jaar te verkorten.

Bij iedere nieuwe hypotheek, bij dezelfde of bij een andere hypotheekverstrekker, wordt voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen rekening gehouden met de eerdere hypotheek.

De belasting aftrek van hypotheekrente blijft vooralsnog ongewijzigd. De rente voor leningen die gebruikt zijn voor de eigen woning blijven gewoon aftrekbaar. De overwaarde van uw oude huis (eigenwoningreserve) moet je dan wel te gebruiken voor uw nieuwe woning.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vandaag je hypotheekrenteaftrek berekenen om je maandelijkse lasten te naar beneden te krijgen”

Leave a Reply

Gravatar