Vandaag je hypotheekrenteaftrek berekenen om je maandelijkse lasten te naar beneden te krijgen

hypotheekkrediet
Een hypotheeklening is hoogstens 104% van de marktwaarde (ook wel vrije verkoopwaarde genoemd), desnoods vermeerderd met de overdrachtsbelasting van 6%. Hierdoor kan er dus maximaal 110% worden geleend bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is er geen overdrachtsbelasting dus dan arriveren we uit op 104%.

Bij een vertimmering moet de marktwaarde (vrije verkoopwaarde) na restauratie worden vastgesteld en dan geldt ook de 104% welke eventueel weer te verhogen is met de overdrachtsbelasting.

De hypotheek is altijd afhankelijk van het inkomen. De opties die hypotheekverstrekkers tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden begrensd.

De hoogte van interest blijft van betekenis om de maximale lening te berekenen. Hoe hoger de rente is hoe geringer er geleend kan worden. Bij een rentevastperiode van minder dan 10 jaar wordt er gerekend met de vastgestelde toetsrente, welke voor het tweede kwartaal 2011 op 5,8% staat. Kiest u ervoor om de hypotheeklening 10 jaar of (meer info) langer vast te zetten dan wordt er met de echte rente getoetst welke u gaat afdragen. De gekozen rentevastperiode heeft dus invloed op de maximaal mogelijke hypotheek. Tevens wordt er in de calculatie van wat je maximaal mag lenen uitgegaan dat je alles afbetaald, ook als je kiest voor een deel aflossingsvrij.

De maximale aflossingsvrije hypotheek mag maximaal de helft van de waarde van de woning zijn. De rest dient geleidelijk of na 30 jaar plotseling worden afgelost. Wordt er gekozen voor een aflossing opeens na 30 jaar, met b.v. een bankspaarhypotheek of kapitaalverzekering, dan dient dit te worden verpand aan de bank. Let er hierbij wel op hoelang u nog renteaftrek heeft of wanneer u met pensioen gaat, het kan verstandig zijn om de termijn van 30 jaar te verkorten.

Bij iedere nieuwe hypotheek, bij dezelfde of bij een andere hypotheekverstrekker, wordt voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen rekening gehouden met de eerdere hypotheek.

De belasting aftrek van hypotheekrente blijft vooralsnog ongewijzigd. De rente voor leningen die gebruikt zijn voor de eigen woning blijven gewoon aftrekbaar. De overwaarde van uw oude huis (eigenwoningreserve) moet je dan wel te gebruiken voor uw nieuwe woning.
 

Op zoek naar een effectieve en betrouwbare lifecoach deeltijd in de buurt?

Wat is coaching? Coaching is niet iets vaags, maar juist een heel bruikbaar hulpmiddel bij het maken van besluiten en het ontwarren van problemen en dillema's.

Een coach is iemand die goed kan luisteren naar jou. Als je vertelt waar je mee zit, hoort hij wat voor jou belangrijk is, ook al heb je zelf het gevoel dat het een grote chaos in je hoofd of in je leven is. Hij kan jou vertellen wat hij hoort, zodat jij weer opnieuw kunt leren naar jezelf te luisteren en op jouw eigen gevoel te vetrouwen.

Wat kan een coach voor jou inhouden, met andere woorden, wat heb je eraan?

Een coach helpt jou je eigen oplossingen te vinden voor je problemen. Adolescenten die bij de coach komen kunnen de volgende soort problemen hebben:

- Concentratiestoornissen
- Snel of dikwijls boos worden
- Lastig vrienden kunnen maken
- Het moeilijk hebben met de echtscheiding van je ouders
- Vaak ruzie hebben thuis of op school
- Zich 'anders' voelen en moeite hebben een eigen plek binnen een groep te vinden
- Faalangst
- Moeilte hebben om met je stoornis, zoals autisme of add om te gaan

Voor wie is het?

De coaching is bedoeld voor jongeren van 12 tot 21 jaar die normaal- tot hoogbegaafd zijn.

Hoe gaat het coachingstraject in zijn werk?

De sessies vinden plaats aan de keukentafel bij de coach thuis of in de praktijk. Tijdens een eerste intakegesprek kun je als jongere alleen komen of met je vader en/of moeder. We stellen dan vast om welk probleem het gaat en hoe we het gaan aanpakken. De coach probeert indien mogelijk een inschatting te maken hoeveel sessies nodig zullen zijn om tot oplossingen te komen die voor jou werken.Tijdens een coachingssessie - het echte werk, zeg maar - ga je als jongere individueel aan de slag met de coach, dus zonder je ouders. Hierdoor kan de coach zich goed concentreren op jouw verhaal en kunnen ze samen zoeken naar oplossingen. Ze oefenen tijdens de sessie (meer info) de nieuwe aanpak ook alvast door middel van gesprekken en oefeningen.Het traject wordt afgesloten als je in staat bent de problemen zelf op te lossen met de nieuwe aanpak die ze geoefend hebben tijdens de coaching. Je zult zien dat het je heel snel zal gaan lukken!

Op welk moment kun je bij de coach terecht?

Je bent van harte welkom op een doordeweekse morgen tussen 9:00 en 11:30.

Wat kost het en wordt de coaching vergoed?

De kosten voor de coaching bedragen 50 euro per gesprek. Een coachingssessie duurt 1 uur per gelegenheid. De coaching kan wellicht vergoed worden vanuit het PGB

Als god in Frankrijk gaan verblijven voor zo lang het duurt

'Hoe kun je er nou uberhaupt over peinzen man!', roept Sandra. 'Hoezo niet?', was John's tegen antwoord. Sandra wordt helemaal gek. 'Frankrijk', dacht ze, 'hij dacht er werkelijk over om naar Frankrijk te gaan'. Niet om op reis te gaan, nee!. Daar zou ze nog wel overheen kunnen komen.

Nee, John, haar man, de echtgenoot die weet hoe een aversie ze heeft aan alles wat met Frans is (ja, zelfs de wijn en de camembert!), wil naar Frankrijk om ginder te gaan leven en werken. 'Maar Sebastiaan dan', probeert ze nog tegen beter weten in. 'San, er zijn daar ook scholen en voor je het weet heeft hij daar bergen vrienden'. 'Ja, franse vriendjes', mokt ze nog na, echter ze wist dat ze verloren had.
clip-on zonnebril kopen

Zes weken geleden was er nog niks aan de hand. Totdat een oud-collega van John op de proppen kwam met een buitenissig project. 'Geheid een buitenkansje, maat!', had Dirk geestdriftig geroepen. 'Waarom ga je persoonlijk dan niet', snauwde Sandra. 'Ik heb de papieren niet, snoes en John........, wat zeur je nou eigenlijk, je kan leven als een god in Frankrijk?!'. 'God in Frankrijk!', brulde ze en stierde de achterkamer uit.

Een half jaar daarna is alles afgehandeld. De woning is verkocht. Sebastiaan is opgezegd op zijn school en alle koffers en dozen staan gepakt en wel in de verhuisauto. Het is begin mei, maar de regen slaat tegen de voorruit van de wagen. voor meer info Het past precies bij mijn gemoedstoestand. John zit echter goedgemutst te fluiten en Sebastiaan zingt uit volle borst, 'ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug'.

Het is nagenoeg niet mogelijk, maar ik wordt er nog depresiever van. Zeven uren later rijden we het dorpje, Sully sur Loire, in. Niettegenstaande dat het prachtig weer is, kan ik enkel maar verzinnen dat Sully wel erg veel op 'silly' lijkt. De conditie waarin wij ons ophouden.

Ik negeer de gezellige drukte op het marktplein en de onverwachte warmte van de mensen. Want fransen zijn niet aardig, zo staat in mijn bevooroordeelde intern geheugen gegrift!. We worden naar een groot bordes geleid. 'Zal wel het raadhuis zijn', fluistert John. Ineens hoor en zie ik een harmonie aan komen lopen, compleet met marionettes.

Er stelt zich een man voor als le maire de Sully en ik kan bijna mijn lachen niet inslikken. De man heeft zo een opklapbare clip-on zonnebril op. 'Nous sommes......la piscine......bienvenue'. Had ik nou toch maar die franse les meegedaan met John, dan had ik nu niet zo dom hoeven kijken en afwachten tot John het kan overbrengen. 'Ze zijn vereerd dat we het bassin voor ze willen bouwen en brengen ons nu naar ons huis', glundert hij.

Een kwartiertje verder staan we tussen een paar geweldige bloesembomen en neemt de maire van Sully afscheid. 'Moeten we hier zelf nog een woning opbouwen?!', vraag ik, angstig naar adem happend. 'Neen, kijk daar', en hij wijst tussen de bloeiende bomen naar een doorgang. Argwanend loop ik er naartoe en plotsklaps zie ik een schitterende villa met waranda en lieftallige balkonnetjes. 'Ja', zeg ik zacht, 'we gaan leven als een god in Frankrijk'.

Even uitwaaien in het park in Amsterdam in de zomer

Op een van die zeldzaam zachte dagen in juni, liep ik op een zondagmorgen door het park in Mokum. Het was nog heel vroeg, want dan is het op zijn mooist.

De sluiers ochtendnevel waren aan het scheuren en flarden zon begonnen door te breken. Vervolgens is het net of je opnieuw ontwaakt en de nachtneveldeken van je af laat smelten.

Ik slenterde helemaal door naar de Vossius, aangezien daar bijna bij het eindpunt, wist ik staat een bank op een open locatie en naar mijn idee precies in de zon. Ik liep wat sneller, aangezien dat vooruitzicht trok mij wel aan. Komend om de kromming van het pad bleef ik perplex en ietwat ontgoocheld staan.

Er zat al iemand op het bankje.

Een bejaarde man van circa zeventig jaar zat er op met aan de ene kant naast zich een bruine gleufhoed en aan de andere kant een bouquet bloemen. Het was nog vroeg op zondagmorgen en mijn bankje was bezet.
clip-on zonnebril
Een windstil zonlicht speelde over zijn kale vierkante hersenpan. Hij was in het bezit van een groot hoofd, een heel groot hoofd. Een knoepert van een kop. Zijn hoedenmaat zou zo eens maat fietstas kunnen zijn. Hij leunde voorover, met zijn ellebogen op zijn knieen.

Zonder er bij na te denken ging ik op de nog resterende vrije bankruimte plaatsnemen.

Hij draaide even zijn gezicht naar me toe en gedachteloos schoof hij de bos bloemen dichter naar hem toe. Was hij bang, dat ik er op zou gaan zitten, of dat ik ze zou afpakken of wilde hij plaats maken, zodat ik kon zitten? Zijn hand bleef in ieder geval op deruiker liggen. Roze roosjes met wat Gipskruid

Hij staarde me aan en het was duidelijk dat alcohol een belangrijke makker van hem was.

"Die zijn voor m'n dochter," zei hij.

"Fijn," zei ik," bloemen."

"Die leeft hiero achter," Een afgebrokkelde duimnagel wees over zijn schouder waar hij bedoelde.

"Jarig?" vroeg ik.

Hij staarde me andermaal aan en trok een wenkbrauw omhoog. "Wie?," vroeg hij.

"Uw dochter," zei ik.

"Nee," klonk het schor en slepend," nee, die is niet jarig '.

Hij zweeg en de grote kop draaide weer recht en keek naar de grond.

"Nee,…..die is niet jarig," herhaalde hij en zuchtte.

Er was kennelijk een probleemHij zat ergens mee, dat was zo te zien en er groeide curiositeit in mij, mare om niet onbescheiden over te komen stelde ik verder geen vragen.

"Die blomme benne nog voor veertien dagen terug..," begon hij, "ja kijk, je denkt welderis, nou benne ze groot en kenne ze voor dr lui-eigen zorgen, maar nee hoor, vader mot nog regelmatig inspringen. Vader ken je de wasbak effe make, vader de poort klemt zo of Frans z'n bromfiets is defect."

Hij zweeg en staarde sip naar de kiezeltjes tussen zijn voeten.

Ik voelde, dat ik wat moest zeggen en dus zei ik:"Ja, ik heb zelf ook een....."

"Een klootzak is het en anders niet, met z'n regeringsbeleid," was hij mij voor.

Nou werd ik wel heel nieuwsgierig. "Politiek?" vroeg ik.

"Politiek, ja," zei hij, "politiek. Een eigen factie heb-ie gesticht, de GUA-partij. GUA.," herhaalde hij met klem of het een vies woord gold.

"Met nog een bende verschillende lapzwansen uit de buurt. GUA dat staat voor Geweld-Uit-Amsterdam. Hoe haal je 't in je paardenkop. Geweld uit (lees verder...) Amsterdam. Nou voor veertien dagen geleden heb-ie geweten, wat het betekent. Heb-ie van mij een soejang voor z'n kanis gekregen, dat-ie twee dagen suizebolde...de hufter."

Hij ging achterover zitten tegen de rugleuning en een hemelse lach verscheen op zijn doorleefde gezicht. Hij zette zijn bril af en plaatste daar een opzet zonnebril op. Het zonnetje werd feitelijk wat feller. Ik zette ook mijn zonnebril op.

"Kom ik voor 14 dagen geleden bij ze, want de kapstok lag van de muur, ken die stakker zelf niet vastzetten. 't Zonnetje scheen en het was zaterdag, dan ga ik allereerst altijd effe neuten bij de Schep, weet je wel, van Jopie. Bij de Schep dus. Goed, ik was er een paar over m'n taks. Kom ik bij m'n dochter, althans dat dacht ik, staat de deur op een kier. Loop ik de kamer in en zien ik de balkondeuren openstaan. En wat denk je dat ik zie?? Nou?"

Ik wist het niet en haalde de schouders op.

"Ligt daar vreemd wijf met blote tieten op het balkon en lulletje zit ernaast met een glas pils in zijn hand. Wordt het me daar toch rood voor de ogen, want als je aan mijn kleine meissie komt, dan kom je aan mij. Hij staat op en loopt zo op me af . Zegt nog Dag Paps tegen me..... Ik ben je Paps niet meer, zeg ik tegen hem en geef hem zo aanstonds een kneiter voor zijn kop, dat de klokken begonnen te luiden."

Met zijn rechterhand zwaaide hij de vuist weer voor zich uit, als een reprise van de daad. Zijn stem was aangezwollen tot de echte ruziestem.

Hij liet zijn hand zakken in zijn schoot en zuchtte diep.
"Staat in-ene m'n dochter achter me, die geeft me een gil en grijpt me bij m'n schouders en trekt me zo het halletje in, want die jongedame is sterk hoor. Dat heb ze van d'r pa. Voor ik het weet sta ik buiten en wordt de deur dichtgeslagen. Door het raampie roept ze tegen me, dat ik d'r niet meer bij haar in mag komen."

Hij haalde diep adem en blies de lucht met bolle wangen sissend weer uit.
"Heb ik een ruikertje voor d'r gekocht om het weer goed te maken. Ik denk wel dat ze't aanneemt. Die ken toch ook niet zonder d'r vader. Ja, op welke manier kon ik nou begrijpen, dat het z'n zuster was?'"

Hij stond op en zei:" Ik ga eens kijken of ze al uitgeslapen zijn. Tabee makker."

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15